Polityka Prywatności
Marika Wrońska Fotografia

Administratorem strony jest firma Państwo Wrońscy Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Maltańska 6/15, 02-761 Warszawa, NIP: 5213933646, właściciel strony internetowej www.marikawronska.pl i www.sklep.marikawronska.pl.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: info@marikawronska.pl.

Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie: formularza kontaktowego – w celu zawarcia umowy i realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną) (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i prowadzenia księgowości firmy.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji umowy, w tym także do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup oraz dostęp do zdjęć.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

3. prawo do przenoszenia danych,

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Accounting Commercial Service Katarzyna Mikulska-Strzeszewska ul. Pączkowa 11, 05-825 Chrzanów Mały (gm. Grodzisk Mazowiecki), NIP: 826-195-58-77, REGON: 147110743

2. IFIRMA ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS: 0000281947

3. Firma drukująca zdjęcia i albumy oraz platforma internetowa do przechowywania zdjęć pixieset.com

Dane osobowe w postaci wizerunku – wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie – będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – w szczególności osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora i konto na profilu społecznościowym Administratora.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).